Skryté dobro

Svatý Mikuláš konal tajně dobro, aby zachránil duše od zkázy.

Skryté dobro - jest dobro zvlášť krásné, poněvadž má podobu pokory. "Aď neví levice, co činí pravice", prví o dobrých skutcích Kristus Pán. Stačí, že Bůh to vidí! Čím víc lidí do vidí, tím více - jakoby se krásy toho skutku rozplynulo, jako se ztrácí sníh na slunci. Konej mnoho dobra v skrytu! Kristus Pán se modlíval celé noci - sám!

Máš snad chyby a provinění, o kterých svět neví. Mnohý užasne, co v něm bylo bídy - až se pozná v blízkosti Boha!

Nuže, na smír za ty skryté nedostatky, snaž se mít skryté zásluhy! Chystej si, čím překvapíš svět v den soudný, kdy budou zjevny taje srdcí. Nemluv o svých bolestech a křížích! Konej kající skutky, žij čilý vnitřní život - život klanění - smíru - lásky!