Radost

Advent je doba pokání, ale radostného! "Vyšlo jasné Slunečko, za mrakem se chvěje, dříve než se nadějem, zář svou porozleje!"

Radost má v životě přirozeném i nadpřirozeném nesmírnou cenu. Radost je slunce, bez něhož nic neroste a vše záhy zakrní.

Radost věřících je mocným apoštolátem. Svět zítřka patří těm, kdo dovedou hlásat a dávat radost.

 Největší umění jest umění žít. A v tomto umění nejcennější jest - umět vidět a vytvářet pravou radost. Neotáčej jablíčko k sobě tou stranou, kde má skvrnu, ale tou, kde je hezké. Budeš-li šířit radost, vše se k tobě sejde jako včely na květ.

Budeš-li šířit smutek, všecko od tebe uteče. Tváříš-li se kysele, kdo tě má mít rád? Ani svatí v nebi ne! Veselá mysl živí rozkvět života, smutný duch vysouší kosti.

Jednou z měr života jest: Kolik lidí jsi potěšil, kolika jsi způsobil opravdovou radost? - Když Bůh je stále ochoten zvyšovat ti radost, buď i ty stále na cestách, jimiž se nosí bližním radost! Aspoň pohledem, pozdravem nebo střelnou modlitbou za toho, s nímž se setkáváš.