Důstojný stánek Boha

Veliké tajemství Neposkvrněné uskutečnil Bůh, aby v P. Marii připravil svému Synu důstojný stánek. Vše tu bylo ve službě Božího Syna. Tímto tajemstvím naznačuje Bůh usměrnění a zdůvodnění, jaké má mít naše snaha o čistotu a vzrůst v milosti Boží. Poslední cíl - Bůh!

Chráníme se hříchu ne pouze, abychom byli čisti, ale abychom byli důstojným stánkem Boha, který k nám denně přichází. Vtělení Páně - bylo první přijímání na tomto světě. Svaté a Boha důstojné! Též snaha o vzrůst milosti Boží má se nésti k tomu, aby duše byla stánkem Božím - co nejkrásnějším. Každý vzrůst v milosti znamená novou nevýslovnou krásu ve svatyni duše. A Kristus Pán jistě velmi požehná a odmění duchovní snahu, která se cele odnáší k Němu. A tak - žít v blaživé starosti o krásu a výzdobu nitra pro zítřejší příchod Páně - to je krásný a radostný život, v jehož hlasu se ztrácejí trudy všedních maličkostí...