Kdo - a jak?

přichází ke mně ve sv. přijímání? Vtělený Bůh!

1. s plností své božské všemohoucnosti

2. s nevýslovným bohatstvím svých zásluh

3. s nekonečnou láskou svého milosrdenství

4. s láskyplnou mocí svého života.

Z toho všeho chce nám dáti.

Jak ty přicházíš k setkání se svým Bohem? Co přinášíš - a jaké touhy neseš v duši?