Trojí snaha

Ve jménu Páně do nového roku! S plností vnitřní energie, s bezměznou důvěrou v Boží pomoc, s veškerou rozhodností učinit tento rok svatým. To znamená skládat jeden svatý úkon k druhému. Dát romu roku nejbohatší náplň. To se stane, budeme-li vedeni trojí snahou:

1. hluboce a vroucně se ponořovat do Boží přítomnosti,

2. co nejvíc býti myslí v něčem svatém, povznášejícím,

3. ve všem se ovládat, ke všemu jít srdcem milujícím, vše naplnit láskou, vším růst v milosti Boží. Tímto si ale umiňuješ nebo slibuješ velké věci, ale uvaž radostně: Mnohem větší je ti slíbeno od Boha, který své sliby plní.