Život - výkon

Čím více dobra toužíš vykonat, tím větší jsi! Život má být velký výkon. Duše - a zas duše - volá život - činnost Krista Pána: Chce je zachránit.

Duše - a zas duše - řve satan - chce je zničit. - Komu pomůžeš ty? Duše - a zas duše - pro Krista! to musí být ideou, pohnutkou a silou, která překoná všechna protivenství a nedívá se, čím člověk ze svého já platí - aby aspoň jednu duši zachránil. To je výkon věčné ceny.

Nuže, do nového roku a všech jeho dnů:

Vnášej lásku, kde je nenávist.

Všude jdi jen s čistým srdcem.

Odpouštěj, kde najdeš provinění,

spoluj, kde je rozdvojení,

hlásej pravdu, kde je blud,

a víru, kde světla není!

To vše, ne abys došel lásky, ale abys ji prokázal, neboť, kde dáváš, tam již sám dostáváš, kde život obětuješ, tam život najdeš!

Denně vykonej něco, co ti učiní smrt lehčí a věčnost šťastnější. Ten vpravdě nejvíc žil, kdo pro Boha zemřel.