Tvůj duchovní život může

být krásný. V tom výroku je bolest. On naznačuje, že ten život snad není krásný .. Proto postup a řekni: Musí být krásný! a ještě dál. Bude krásný!

Není-li duchovní život krásný, pak není nitro krásné. A není-li nitro krásné, co je krásné na tobě a co by ti byla platna krása celého světa?

Kde není krásy, tam není radosti, tam je smutek, neštěstí.

V čem je krása nitra? V podobnosti s absolutní krásou a měřítkem veškeré krásy - Ježíšem. Měj Ježíše stále na mysli - v nitru, v iluminaci víry a lásky, dívej se a dívej, uč se a uč, ohřívej se, zahřívej duši, osvěcuj rozum, posiluj vůli! Otec nebeský májen Ježíše měřítkem hodnot:  Skrze Něho a pro Něho je všecko. Čím víc rysů Jeho charakteru vidí na tobě, tím více ti dává z oné nezměrné lásky, kterou miluje Ježíše.

Tvůj život musí být krásný: modlitby, smýšlení, city, tužby, slova, jednání, práce, zotavení, chvíl radosti i bolesti, tvá samota, tvůj styk s druhými, tvá smrt, pak bude překrásnou tvá věčnost.