Čistota sama nestačí

Máš plány neposkrvnit se, ale čistota sama nestačí. - Přišla prý duše k nebeské bráně. Tlačí se do nebe, ale svatý Petr překvapen, táže se jí: "Proč se sem tlačíš, proč myslíš, že bys sem patřila?" A duše odpovídá: "Podívej se na mne! Ruce čisté a srdce čisté!" Ale nebeský klíčník odpovídá: "Ano, čisté srdce i ruce, ale prázdné! Za co bys tu chtěla být? Musíš to jít dodělávat do očistce! Nebe není odměnou jen za to, že se člověk chrání zlého, ale i za to, že konal dobré!

Láska! Chránit se zlého - v tom může být i sobectví. Na lásku se bude Bůh dívat, jakou tam doneseš! Kdybys tam lásku nedonesl, nic nejsi, nic jsi nedonesl!

Zamysli se! Je začátek roku. Hospodař dobře s časem, který znamená možnost - konat dobro!