Vrcholná cesta

duchovního života je cesta dokonalé odevzdanosti. Dát vše do správy Bohu! Nežádat nic, neodmítat nic, netoužit leč po tom, co chce Bůh. To je těžká, strmá cesta - ale má zakončení nejslavnější, a to bude bez konce. Jen jedno je potřebí: On - Ježíš! V Něm je všechno světlo a síla. Již prostý rozum musí uznat, že toto je nejmoudřejší cesta a smysl života: Svěřit se nekonečné Moudrosti, Moci, Lásce, zvláště když víme, že tím Boha nejvíce oslavíme, že si získáme Jeho největší přízeň. Kdy to konečně poznáme, uznáme a uskutečníme do všech důsledků? ... Ten den bude dnem našeho nejblaženějšího znovuzrození - narození pro pravý pokoj duše zde - a pro nevýslovné štěstí na věčnosti ...