Program dne

Začni den s duchovním programem, abys ho nepromarnil, aby ses neodchýlil.

1. Nes si do dne krásnou, posvátnou myšlenku, jíž se chceš věnovat a jí vše posvětit.

2. Čeho zlého se chceš zvlášť varovat?

3. Co zvlášť krásného chceš vykonat?

4. V čem se zapřít? Čím Boha oslavit?

Zachovej rozvahu - získáš si úctu, zachovej pokoru - budou tě následovat, zachovej dobrotu - získáš si lásku!

"Vyšel jsem od Otce, přišel jsem na svět a jdu k Otci". To je život Krista Pána. - To má být i tvůj život, tvůj každý den.

Při všem a skrze všecko: Jdu k Otci! Blíž k Tobě, můj Bože!