Soucit

je cit s bolestí druhého. Je znamením jemné duše, ušlechtilého charakteru, velikého srdce, které má dosti místa pro bolesti druhých. Je znamením duše nesobecké.

Ben Hur je po hrozných útrapách na galejích, bojích, v Antiochii v rozkošném báji bohyně Dafné. Myslí si - jak by mu zde bylo dobře, ale vtom si vzpomene na svou matku a sestru, které úpějí zazděny v hradním vězení v Jeruzalémě. A praví: "Budiž proklet okamžik a ono místo, kde jsem se chtěl oddat štěstí a zapomenout na vaše neštěstí". (Ben Hur 175.)

Mysli na hříšníky, nevěřící, nemocné, umírající, opuštěné, trpící - a nedá ti to pokoje a budeš na ně myslet, na sebe zapomínat - a za ně se obětovat. Věz, že za tuto soucitnou lásku se Bůh o tebe postará! ...