Moc svatosti

Tak rád bys vykonal mnoho. Nuže, posvěcuj se mnoho! Čím víc Boží lásky si získáš, tím víc je v tobě činný Bůh. Pramen všeho života a svatosti se stále víc otvírá a tryská mocněji. Přirozená plodnost je omezená, nadpřirozená může stále růst. Duše se dostává do výšin, kde svítí slunce nejmocněji a odkud se rozlévají prameny do dalekých údolí.

"Nebýt jich ... "

Za hrozných nájezdů Longobardů na Řím říkal sv. Řehoř Veliký: "Nebýt jich" - panen Bohu zasvěcených, oddaných kajícnosti a sebemrtvení - "nebyli bychom vydrželi tolik let na tomto místě uprostřed mečů Longobardů". Ano, nebýt jich, těch duší svatých, obětí skrytých, jak žalostné by byly osudy světa!

Chtěj i ty patřit mezi ně, tyto mocné pomocníky lidstva, mocné svou svatostí, čistotou, kajícností, modlitbami. Kéž jednou užasne svět, až uvidí, co tvá perla svatosti, světu skrytá, vyzískala pro tisíce duší, pro pokoj na světě, pro úspěch práce a ušlechtilých snah!