Několik jiskřiček: Bůh - Láska

Denně rozjímáme, myslíme, vyslovujeme "Boží láska". Pokusme se nahlédnout v její hlubiny! Jsou závratně krásné.

Bůh je Láska. Láska je Jeho podstatou. Zcela láska a jen láska. Není schopen leč lásky. Vše jiné by bylo proti Jeho podstatě. Bůh nemusí úkon lásky vzbuzovat - Bůh láskou existuje, žije, je činný. Jako volal z hořícího keře: "Já jsem, který jsem!" tak stejně může volat: "Já jsem milující, který miluji!"

A láska Boží k tvorům je láska Boha k sobě samému - jakožto svrchovanému dobru ve směru k tvorům. Je to chtěná oscilace, vyznění bytostní lásky z Boha navenek. Poněvadž sebe Bůh věčně miluje a jeho láska k nám je táž láska, lze říci, že nás miluje láskou věčnou. Uvaž! Tebe tak dlouho - jako sebe. A ty tak málo dbáš o lásku k Bohu. A Bůh miluje celou svou podstatou a nekonečnou bytostí, a co ty? Co je v tvé lásce jen citového, povrchního, náladového, chvilkového, vnějšího! My jsme tedy vyzněním lásky věčné, kterou Bůh sebe miluje. - Hle, pozvaní: Snaž se, ať vše, co konáš, jak žiješ a jaký jsi, je vyzněním tvé lásky k Bohu. Bůh Láska je! Čím více lásky máš, tím více budeš láskou!