Hřích

Chceme-li žít v bázni Boží, v úctě k Boží nekonečnosti a svatosti, nutno se bát hříchů. Máme strašnou a přesmutnou možnost říci Bohu "NE", odepřít Mu svůj život. Je to zoufalý krok proti nekonečné lásce. Tu mluví vše jen o slzách a smrti. Kdo těžce hřeší, staví se mimo život, je na cestě z života, od životního štěstí ke všemu neštěstí. Je to gesto, proti němuž stojí Bůh svou podstatou v celé své nekonečnosti. Hřích se dotýká a poskvrňuje jaksi celou nekonečnost - tam všude se o tom hříchu ví, tam se pociťuje jako odpor proti Lásce, Kráse a Životu - a proto odpor celou podstatou.

Je-li smrtelný hřích tak hrozným zlem, pak všední se tomu zlu blíží a podobá, k němu vede. Boj se i nepatrně zarmoutit Boha nekonečného, tak dobrotivého!