"Nalévají hořkosti"

Sv. Mechtilda píše v Tekoucím světle Božství: "Miluji ty, kdož mi nalévají hořkosti, neboť mne obohacují milostí".

Je to jedno z největších vítězství nad sebou samým i nad zlem - vidět v protivenství možnost přemoci se a tak růst v milosti Boží. Je to nedozírná možnost a štěstí, obrátit zlé, jež se nám stalo, ve větší lásku Boží. Lidé tě zraní, Bůh tě hladí, objímá. Lidé ti ubírají - Bůh ti přidává. Pros o milost, aby ses uměl tak na vše dívat! Tím si uchováš vnitřní klid, zvítězíš .. a po každé takové chvíi budeš obohacen o novou milost, vzrůst milosti, a víš, co to znamená? To znamená, že tím bude tvé poznání Boha, láska k Bohu, oslava Boha - a tedy tvé věčné štěstí větší. Nauč se těm slovům sv. Mechtildy zpaměti! Zamiluj si to umění, cvič se v něm!

Tím nemyslíme trpět sociální nespravedlnost, kterou někdo páchal. Jen se braň, máš na to právo! Zde myslíme na protivenství od bližních, jež přináší denní, zvláště společný život.