"Vím, komu jsem uvěřil!"

Jak to zní mohutně! Vím, kdo jest Ježíš! Kvůli němu jsem vše opustil. Vím, že s ním všechno získám! On je mou jistotou, nadějí, budoucností, oporou, útěchou, odměnou ...

Tajemstvím velikosti sv. Pavla je K R I S T U S! v Něm se apoštol zcela ztrácí. Láska k Němu reklamuje a spotřebuje všechny síly a schopnosti, vede na výšiny oběti a na hlubiny pokořování se ... Míra lásky ke Kristu je i mírou lásky k duším.

Když apoštol dal vše Ježíši, stal se "vším všem", byl duším maximem Krista. Velikost a láska Kristova byla dynamismem jeho vytrvalosti. "Láska Kristova pudí nás" ... a víme, až kam! Co tu cest a útrap, pronásledování .. až ke chvíli, kdy apoštol mohl nastavit šíji katovu meči. Uvěřili jsme Ježíši! Víš, kdo to je, jaký je, co má, co ti chystá, co od tebe očekává. Víš, co láska ke Kristu žádá .. ?