Nevýslovný dech

Hodnota našeho života záleží nejvíc na hodnotě modlitby. Dokonalá modlitba vede k dokonalému životu. Co to definicí modlitby! Hodně hluboko a proto výstižně to vyjadřuje sv. Mechtilda s "Tekoucím světle Božství": "Bože, mezi Tebou a mnou je ustavičný dech nevýslovný!" Dech! Od Boha - dech dobroty, lásky, slitování, vůle nejsvětější - a od nás dech oddanosti a lásky a vdech Boží vůle a lásky. Ten se modlí nejdokonaleji, kdo se modlí ustavičně, ne snad říká slova modlitby, ale dýše Bohu oddanost ... a vdechuje Boží vůli, lásku při práci v radosti i v soužení.

Kéž je toto dýchání hluboké a co možná neustálé, hluboce uvědomělé! Neustávejme prosit o milost tohoto dialogu, kontaktu s Bohem, plného života, milosti a požehnání!