"Máš závaží"

V mystickém hovoru se Spasitelem slyšela sv. Mechtilda: "Já mám zlato, ty máš závaží!"

Zlatem na misce Božích vah jsou milosti, Boží láska, dary. Ač jsou to hodnoty nedozírné, přece si je můžeš s milostí Boží získat. - Máš závaží. -

Dej na druhou misku závaží - a vyvážíš si zlato - milosti. Tím závažím je živá víra, pokora, kajícnost, láska, zvláště pak láskyplné nesení kříže a láskyplná odevzdanost do vůle Boží. Máš závaží! Ta miska Božích darů, božské lásky je stále plná. Jde o to, abys neustal pokorně přikládat gram za gramem - k centům dokonalé odevzdanosti - a ta druhá miska se zvedne a bude tvým, co láska Boží na ni nachystala.

Mocný je lidský život!

Mocná každá chvíle, když můžeme na tu misku vložit závaží, jak těžké chceme!

Čím těžší závaží, tím více milostí pro nás vyváží!