Apoštolova modlitba

Sv. Pavel sděluje Filipanům, svým zvlášť milým křesťanům: "O to se modlím, aby vaše láska víc a více vzrůstala v poznání a všelikém porozumění, abyste schvalovali věci lepší, abyste byli čisti a bez hany ke dni Kristovu, naplněni ovocem ospravedlnění skrze Ježíše Krista k slávě a chvále Boží". (Fil. 1, 19-21).

Náčrt křesťanského života: snaha o vzdělání ve víře a ještě víc o hlubinu rozjímání, aby duše viděla krásy Boha a tak rostla v lásce tím, že bude schvalovat a volit a hledat věci lepší, to je ty, které více duši prospívají, více Boha oslaví. A to vše se stálým zřetelem k smrti, k věčnosti, k příchodu Krista Pána, jenž nás má zastihnout: čisté, bez hany, naplněné ovocem křesťanského života - ke cti a slávě Boží.

V tom je vše: život čistý, bez hany, jemuž nelze nic vytknout, bohatý úrodou dobrých skutků.