Ať poroučí láska!


Každý člověk poslouchá nějakého vnitřního hlasu - i zevnějšího. Rozhoduje, jaký hlas má v nitru prvenství. Je to veliké stěstí soustředit snahu, aby nám poroučela, nás vedla i sílila a rozhodovala - láska! Vládne-li nitrem jen láska, pak je to vláda Boží, je to nebe. Není-li vše obsazeno láskou, zmocní se vesel a hlavně klíčů, vášně - a pak se může stát nitro peklem.

Láska však nás povede k radostnému plnění vůle Boží a k ideálnímu poměru k bližním. Božská láska v nás - toť Duch Sv. A kdo je veden Duchem Svatým, ten je dítětem Božím milovaným.

"Láska Kristova pudí nás!" To je řeč apoštola národů. To je řeč těch, kdo se k němu přidružují v touze po svatém životě požehnaném, apoštolském. Povede-li tě láska Boží, i ty povedeš druhé k světlu a životu. Koho nevede láska Boží, ten je veden k pádu.

Dante končí své nesmrtelné dílo Božskou komedii: "Mým přáním, chtěním láska otáčela, z níž slunce pohyb má i všecky hvězdy". Co otáčí, hýbe, vládne našim mohutnostem? ...