Momentky: Světec Jan Bosko

1. Na Boží Hod velikonoční 1.dubna 1934 za jásotu kanonisován Jan Bosko, kdysi bosý, chudý pasáček stád. Hle, co může milost Boží a dobrá vůle!

2. Chudý, od mnohých za úchylného považovaný kněz, který neměl nic, leč moc své víry a lásky, vykonal dílo, jedno z největších: staví kostely, školy, dílny, ústavy, zachrání tisíce opuštěné  mládeže, nakonec vysílá misionáře do dalekých světadílů. Jeho rodina má 32 000 členů. Hle, moc lásky!

3. "Jak mnoho Pán Bůh skrze nás učinil, ale oč víc byl by učinil, kdyby byl měl Don Bosko ještě větší víru", říkaval světec.

4. Pracujme, pracujme! "Tam" budeme mít odpočinek. Jak si mám zde dopřát klidu, když ďábel pracuje? ...

5. Když vystavěl basiliku Panny Marie Pomocnice v Turíně - když stavba zazářila v záplavě světel, padl světec na zem, rozepjal náruč k výšinám, kde v kopuli jest socha Panny Marie a volal: "Ó Panno Maria, jak nás máš ráda! Není zde ani kamene na té stavbě, který by nemluvil, jak jsi k nám dobrotivá!"

6. Když rozesílal své misionáře do dalekých zámořských krajů, praví dojat, že nemá jim co dát, a přece dává velké požehnání - a radu: "Důvěřujte bezmezně v Marii a Eucharistii - a poznáte, co jsou zázraky!"