Slepý a chromý

Raz sa dvaja úbožiaci vybrali na dlhú cestu. Jeden bol slepý a druhý chromý. Keď došli k rieke, zastali pri brehu a chromý hovorí:

- Cez tuto rieku neprejdeme, mosta tu niet a voda je hlboká. Ja mám iba jednu nohu a ty si slepý. Istoiste sa tu utopíme.

Slepý sa zamyslel. Po chvíli sa opýtal druha:

- Dobre sa poobzeraj, či tu nablízku nie je brod.

- Brod je tam dole, kde sa rieka zatáča. Ale voda je tam bystrá, treba mať silné, zdravé nohy.

- Zaveď ma ta! - povedal slepý.

Chromý ho chytil za ruku a viedol k brodu. Keď došli na miesto, vraví slepý:

- Ja mám zdravé nohy a ty zdravé oči. Vyškriab sa mi na chrbát/záda. Ja ťa prenesiem cez rieku a ty mi budeš hovoriť, kadiaľ mám ísť.

Ako povedal, tak aj urobili. Slepý pomohol chromému, chromý slepému, a keď prešli na druhý breh, pokračovali v ceste.

 

(z knihy A. Karalijčeva - Vrece klamstiev, Mladé letá 1989)