Krev Kristova - za krev lidí, duší

Co krve bylo již na světě prolito! Co se jí země napila! A pořád musí pít - aby sténala v tím větších bolestech. Vedou se války ... pronásledování ...

Ale my známe i vyšší skupenství: nad hmotu a tekutinu a plyny je skupenství duchovna. Kolik zde těch slzí kane, těch životů hyne a krvácí.

Je to krveprolití v zabíjení pokoje, srdcí, štěstí, duší nadpřirozena. Čím tuto hrůzu usmíříme, čím to krveprolití zastavíme? Tu je nutno prosit, aby místo nás bezmocných volal hlas nejsvětější, nejmocnější, v nebi nejmilejší - a tím je hlas Krve Krista Pána. Dávejme tu Krev na smír! Dávejme často! Pomůžeme světu v jeho základní a největší bídě a zoufalství. Spojujme své hlasy s voláním této Krve! To spojení bude tím cennějším, čím více budeme volat z lásky k Bohu a k duším a z nenávisti ke všemu zlému!