V Ježíši Kristu!

To je heslo apoštola národů - to je jedním slovem vše, co konal, psal, miloval, po čem toužil.

Celý duch. život záleží na našem poměru ke Kristu. Aby nás mohl vykoupit, aby to, co bude obětovat, mohlo být za nás, musel se s námi spojit, musel se stát "my" - něčím z nás. Stal se člověkem, přijal naši přirozenost, stal se hlavou tajemného Těla, jímž jsme všichni.

A my, abychom měli účast na všem, co Kristus vykonal, musíme se stát z části Kristem. Jde tedy o spojení, o jednotu s Kristem. Zůstaňte ve Mně a já ve vás ... Kdo zůstává ve Mně a Já v něm, ten přináší mnoho užitku (Jan 15, 1 - 5).

Beze mne nemůžete nic učinit. Proto:

"V Ježíši Kristu", co nejdokonaleji, co nejvnitřněji! To je ideál Pavlův. To je souhrn jeho tužeb, to ho ovládá, sílí, vede, činí velkým ... Kéž se to stane a je plně i tvým ideálem. Zamiluj se do toho! Snaž se! Ježíš pomůže!  - Když zemřel sv. Jan, Miláček Páně, zářil prý jako ohnivý křišťál. Tak celá jeho bytost mocí lásky pojala v sebe Krista. A ležel prý tak blaženě, jakoby usnul za andělských zpěvů.