Trojí lítost

Sv. Mechtilda mluví o trojí lítosti:

1. Lítost viny obsahuje hořkost v srdci, stud ve smyslech, nápravu života,

2. lítost pokání obsahuje horlivou práci, čisté vítězství nad pokušením,

3. lítost lásky. Více bolí, že jsme Boha urazili než to, co nás za hříchy stíhá nebo stihnout může. Lítost lásky posvěcuje a zdokonaluje lidi na zemi a vyvyšuje je v nebesích.

Litovat, poněvadž milujeme, je tisíckrát víc, než litovat, že se bojíme. Zda může něco víc bolet, než myšlenka, že jsme zarmoutili Boha tak dobrého, který to s námi nejlépe myslí a vše své chce nám dát. Každý světec, aby byl velký, musel být velkým v kajícnosti. Doby veliké kajícnosti zrodily nejvíce světců.