Náš Spasitel

Přeškoda, že si představujem Krista Pána nesmírně daleko - vzdáleného života. A zatím - Kristus Pán je stále a každým okamžikem "Náš Spasitel"! Stále bdí nad námi, stará se. Jako kmen v ratolesti a hlava v údy, tak On v naše duše vlévá svou milost, pomoc. Když větev našeho života jest mnohdy nalomena, je to Ježíš, který obnovuje plné spojení s kmenem.

Je nutno věřit dvojí:

1. že Ježíš nám vše získal a

2. že touží vše dát.

Ježíš je naší obnovou, dokonáním, a to v každém okamžiku, když se disponujeme, zvláště když po tom toužíme z důvodu, abychom Ho mohli dokonale milovat. - I v jednom sv. přijímání můžeme dosíci úplného doplnění celé promarněné minulosti a své poskvrněné bytosti. (Boylan: Der allgewaltig Liebende 77).

Z jeho plnosti všichni jsme přijali. (Jan 1, 16). A Ježíš se stal naší moudrostí a ospravedlněním a posvěcením a vykoupením. (1 Kor 1, 30). Uvažuj to, duše má! Věř, oživuj v sobě víru a touhu a jistotu! Vše, co Ježíš má, vše, co jako Bůh může sdělit, je pro tebe nachystáno! Jsi neustále zván k této božské hostině.