Láska rozhoduje


Bůh přikazuje a očekává naši lásku. Ta je duší všeho krásna. Věci, které děláme, samy o sobě nejsou prvořadé. Bůh je může pouhým projevem své vůle stvořit, může dát život jiným, kteří ho užijí lépe než my. Ale naše láska, když už tu jsme, nemůže být nikým nahrazena. Kolik je v nás této lásky, tolik je v nás božského a nepomíjejícího. Ostatní vše zůstane hrobu. A tuto lásku zaněcuje, rozmnožuje v duši Duch Svatý. Máme často volat: "Přijď, Duchu Svatý, a naplň srdce mé a zapal v něm oheň své lásky!" - Jaký to zisk - i nejmenší vzrůst v lásce! Větší, než vykonat největší vnější divy ... Kolik je v modlitbě, práci, utrpení z této lásky, tolik je v ní krásného, hodnotného, nesmrtelného!