Hřích ...


již pouhá myšlenka - hřích - musí vyvolat v duši bolné rozechvění. Je to strašné, říci Bohu: "Ne!" V každém hříchu je něco ďábelského, i v tom nejmenším, a ta zloba je větší neštěstí, než přirozené neštěstí sebevětší .. To může duši i prospět, kdežto hřích - jen škodit! Hřích kazí dílo Boží v nás - dílo posvěcení, přípravy do nebe.

Trest za hřích je projev zhrzené lásky Boží - tak svaté! Všední hřích dům Boží kazí, těžký hřích jej boří. Ano, hřeší se, ale neomlouvejme se tolik, že hřešit je lidské. Vždy byla hrůza před hříchem úměrná lásce k Bohu! I jeden jediný těžký hřích je něco tak zlého, že by stačil celou zemi pokrýt šeredností, takže Bůh od ní odvrací svůj pohled. "Nepřátelství položím mezi tebou a ženou", praví Hospodin hadovi v ráji. Čím větší podíl chceš mít na budování království Kristova, tím hlubší musíš mít nepřátelství k jakémukoliv dobrovolnému hříchu. Když chceš spolupracovat s Kristem, nesmíš být pomocníkem Jeho úhlavního nepřítele!