Milujícím Boha ...


vše napomáhá dobrému. (Řím 28.) Jaká to moc, jaké štěstí patřit mezi milující Boha! Těm zvláště Bůh vše řídí k dobru. Mají-li lásku k Bohu, vědí si ve všem rady. Umějí všechno uvést ve spojení s Bohem, který je miluje a chce jejich dobro. Jde o to, aby nás všechno - každá situace a událost našla jako milující - spojené s láskou s Bohem, abychom měli ve všem a při všem vždy první starost: "Jak zde projevím lásku k Bohu?" Toto je to podstatné: starat se o lásku k Bohu právě v dané situaci. Pak se Bůh sám takřka viditelně ujímá našich záležitostí. Tak vyjdeme z každé situace jako vítězové, Bohu milejší, bohatší zásluhami - a nic nám nemohlo uškodit! I když to bylo těžké a snad bolestné, jestliže jsme v to vložili lásku k Bohu, stalo se to zásluhou nad jiné větší. Nejlepší tedy ze všeho je mít vždy a ve všem velkou lásku k Pánu Bohu!