Ježíši - na patenu ..

Ježíš sebe i nás obětuje nejen ve mši svaté, nýbrž i ve Svatostánku. Tam je ve stavu oběti, tam je stále činný - a jako po pravici Otcově v nebi, tak i zde - "semper" stále žije, aby za nás prosil, obětoval se.

A tak mysleme co nejčastěji za den na tuto činnost Krista Pána, kterou koná jménem nás a za nás. Snažme se v každé možné chvíli něco přichystat na patenu Jeho božských dlaní, aby to mohl Otci obětovat. Toto je snaha nad jiné požehnaná a Kristu Pánu zvlášť milá. Ta snaha bude nám andělem Strážným, který nám bude připomínat tuto povinnost oběti, ale bude i ochranou proti povrchnosti, poskvrnou, bezmyšlenkovitostí. Hle, co kladeš nyní do Svatostánku k oběti? Je to dost svaté, čisté, krásné, přijme to Ježíš? Přijme to s radostí?