Mysterium


Každý život má své hlavní tajemství. Jsou tajemství velikosti, svatosti - ale i tajemství zloby a hříchu. - Patřme na pravé velikány - světce! Tajemstvím jejich velikosti je Kristus, Vzor, Ideál, který je stále zvedá výš, nedá jim klidu v malosti, jeho Krása je písní, která zve, Jeho láska je bičem, který povzbuzuje. On - Ježíš - Bůh je síla a všemohoucnost, která dá všeho dosíci.

Jde o to, vnitřně v Krista vrůstat, v Kristu se ztrácet. Myšlenka na Krista musí elektrisovat celé nitro, nedá dřímat, nedovolí zůstat prostředním člověkem! Ježíš - Ecce Jesus - co vše znamená to jméno nad všecka jména, to má svítit na obloze našeho života jako slunce o polednách. Pak bude mít Ježíš v nás a u nás a skrze nás ve všem prvenství, bude hlavou všeho, vše se v něm obrodí, posvětí, požehná!