Jen když Krista získám!

Svatý Ignác, apoštoský žák, biskup antiošský píše: "Oheň, kříž, šelmy divoké, rozedrání údů a muka tělesná, všechna muka, jaká dovede vymyslet satanská dovednost - to ať mne stihne, jen když Krista získám!" Tak píše svatý biskup z lodi, kterou ho vezou do Říma, aby tam byl předhozen šelmám. (List Římanům): "Jsem Kristovou pšenicí. Zuby divokých zvířat musejí mne rozemlet, abych byl čistým chlebem ... "

"Pro Krista zemřít je lepší, než vládnout světem ... " Grandiózní duch! Šťastná volba! "Jen když Krista získám". Co na tom, že Ho získám za cenu muk a života. S Kristem budu mít vše, co na tom záleží, že předcházela chvilka utrpení!

"Jsem Kristovou pšenicí!" Jaká odevzdanost - jako zrno mlynáři.

Máš Krista? Máš celou Jeho lásku? Uvaž, čím bys ji získal! A máš-li ji, čím bys v té lásce mohl růst! To je vlastní a nejšťastnější úspěch! Tvé heslo: "Jen když Krista získám!" Dnes, zítra, stále, ve všem, skrze vše!