Setkání s Pánem ...


se nazývá ve východní liturgii tajemství očišťování Panny Marie. Setkává se tu Simeon a Anna se Spasitelem. Setkání blaživé! Vrcholné štěstí starce, který tak mnoho viděl, zažil. Nyní uviděl Spasitele. Něco většího, už mu nemůže svět ukázat ani dát. Proto již chce umřít. "Nyní propouštíš, Pane, služebníka svého v pokoji!"

Setkání s Pánem! Chvíle milosti, očisty, posvěcení. Stačí myšlenka, víc je touha, víc ještě je nést vše Bohu vstříc ... Blaživé chvíle před svatostánkem, blaživější chvíle při mši svaté a vrcholné spojení s Pánem ve sv. přijímání - a to vše má být přípravou na budoucí setkání s Pánem - až nás povolá na věčnost.

Hledejme těch chvil, těch kontaktů s Pánem! Setkání s lidmi tak často zraní, zabolí, poskvrní, duši zatíží bolem, zanechá smutek ... Toto setkání uklidní, potěší, očistí. posvětí, duši ozdobí, zanechá v ní nové krasy, hodnoty. Snaž se aspoň touhou setkat s Pánem co nejčastěji!