Co Maria obětuje

Osvícena Duchem Svatým Maria ví, co se děje ve chvíli, kdy obětuje Božské Dítě. Proniká k tajemství velikosti a štěstí, jež záleží v oběti. Zcela se ztrácí v myšlení svého Dítěte, s nímž je nejdokonaleji vnitřně spojena.

1. Dává své nejdrahší, své vše - Ježíše - Bohu.

2. Dává cele s Ním i sebe.

3. Dává svou vůli a možnost trpět a milovat.

4. Na ty lokte a srdce, na němž obětuje, přijímá vše, co Bůh posílá a pošle, co bude trvale vázat k největšímu podílu na oběti Ježíše, která zde začala a vyvrcholí na Kalvarii, vše, co ji bude stát láska k Ježíši a důstojnost božího mateřství. Byla to oběť, po oběti Ježíšově nebi nejmilejší, nejmocnější.

Má-li tvůj život mít pravou hodnotu, uchovej se vždy v tomto gestu obětování! Nes je ke každé modlitbě, zvláště ke Mši svaté!

Tak ako Maria! Dej vše své i sebe - a vše od lásky Boží přijmi! Takové obětování, doprovázené pokornou láskou, jest podívanou pro anděly, radostí Srdce Páně, štěstím Matičky, která touží, aby její děti pokračovaly v její oběti - v jejím duchu a kráse.