"Hrdinové"


Tento týden řada světců - velikánů obětí, láskou, a proto pravých velikánů. "Milý Bohu a lidem. Vzpomínka naň je požehnána". (Sir. 45, 1)

Mohli bychom si říci: Vzpomíná se na ně s požehnáním, díkůčiněním. Uměli vše učinit, aby si získali lásku Boží a vůči lidem jednali tak, že jim umožnili úctu a lásku.

Hrdinové srdce! Kdo vítězí silou nebo myšlením, ještě není hrdinou. On dává, co dostal. Hrdina dává to, co si v ušlechtilosti osvojil - lásku. Láska tu není jen pásem citovosti, ale ona je živým královstvím vnitřního života. Ten jest jejím životem, napájející stanicí - proto má sílu a velikost přemoci celý svět nepřátel. Proti lásce není úměrné zbraně - jen láska, ale ta spojuje a dává život. Hle, i ty, kdo nevynikáš zváštními vlohami, můžeš být hrdinou! Buď jím! Posiluj vůli vnitřním životem, rosť v lásce!