Zpytování svědomí je uvědomění si toho, že jsem dělal to, co kdybych nedělal, tak bych udělal víc, i kdybych nedělal vůbec nic. S kým jsem to dělal, s kým jsem to nedělal, kde jsem byl, když jsem nebyl tam, kde jsem měl být, a kde kdybych byl, kdoví, kde už bych dneska byl ..

 

(část pasáže příběhu "Zpytování svědomí" z knížky Jiřího Barhoně - Pane faráři, já vás budu muset zabít!, Karmelitánské nakladatelství, s.r.o., Kostelní Vydří 2007)