Svaté přijímání - poslání a závazek!


Sv. přijímání jest sice milost, ale i závazek, aby se Kristův život jevil v nás a na nás. Kristus Pán říká: "Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten přináší mnoho užitku". Neříká: "V tom přináším já .." nýbrž "ten přináší". Když jsme přijali svátostného Boha, tím není nic skončeno, nýbrž tím to začíná: "Posílám vás, abyste přinášeli užitek!" Jak to zodpoví mnohý, když přijímá Krista, a přece se nemění! Chléb andělský a on stále žije život pozemský, vládne mu jen časný zájem.

Přijímá Beránka Božího, ale zůstává člověkem neklidu, msty, nelásky. Přijímá Boha lásky, ale je sobec, bez zájmu o potřeby bližního, o jeho bolesti.

Sanctissimum, ale on si nic nedělá ze všedního hříchu! Přijímá Boha, který za nás dal život, ale sám není schopen oběti pro druhé!

Milosti, které přijímáme, se vedou v knize našeho života pod položkou: Má dáti!