Zavřela se brána


V podobenství o desíti pannách praví Kristus - když přišel ženich a jen pět panen mělo olej v lampách a bylo připraveno - "vešly na svatbu a zavřela se brána!" To slovo samo je jako dělový výstřel a ostré jako nůž. Zavírá se brána za každým dnem života - a zavře se jednou naposled - a otevře se brána věčnosti. A již nebude možno vrátit se zpět, opravit, lépe hospodařit s milostí, s časem.

Umějme si zavírat bránu k věcem pohodlným, lahodícím nižší stránce přirozenosti, umějme si otvírat křížem, láskou k Ježíši bránu na cestou strmou, trnitou!

Jednou se zavře brána - za námi bude život se svým utrpením - a před námi - po nás otevře náruč věčnost -  nevýslovně blažená! A řekne se: "Zavřela se brána!" Vše za ní, co tak bolelo, přebolelo!