Moc modlitby a oběti

Pius XI. napsal v Apošt. Konstituci "Umbratilem" (15. 10. 1924) Kartuziánům: "Je snadno pochopitelné, že ti, kdo horlivě plní povinnost modlitby a pokání, přispívají mnohem více ke vzrůstu Církve a k blahu lidstva než ti, kteří se namáhají na vinici Páně ... Neboť kdyby oni nesvolávali z nebe déšť Boží milosti na obdělávaná pole, dosáhli by dělníci v Evangeliu svou námahou jen skrovné žně".

Modlitba a oběť má prvenství v oslavě Boží a spáse duší. A ta je každému možná - nejmocnějším, nemocným, trpícím. Jak je to musí potěšit, když vidí, že nejsou zbyteční, ano, naopak, oni mohou být solí země, vláhou, bez níž není úrody.