Výměna (Vtělení Páně)

Hluboké tajemství! Vtělení Páně, základ všech tajemství - "Výměna" - Bůh se stává člověkem, bere si naše člověčenství a dává nám podíl na svém božství.

Člověkem se stává:

1. aby se stal viditelným,

2. aby se mohl za nás obětovat!

Domysleme to! Jak hluboce a vděčně se budeme klanět Bohu při každém: "Slovo Tělem učiněno jest ..

"Výměna"! To je tajemství života a věčného osudu. Ty dáváš Bohu lásku, poslušnost, oddanost a Bůh ti dává podíl na Sobě, svou podobu, svůj život, svou slávu, radost, své nebe! Jak je šťastné a moudré, konat denně něco z té výměny, dávat a dávat - a Bůh, ač vše jest Jeho, přijme to jako oběť, a dá ti za to všechno své. Čím více se vzdám sebe, tím více dosáhnu toho božského. "O sacrum commercium!"