Neúspěchy

Pán Bůh nevypsal žádné prémie na úspěchy našeho snažení. Jsme povinni orat, zasévat, zalévat ... ale vzrůst je věcí Boží. Ve službě Boží bývá leckdy neúspěch největším triumfem. Naše služba a obětavost neztrácí zhola nic na kráse a záslužnosti, nemají-li úspěchu. Ba, mnohdy jsou záslužnější právě proto, že se nám zde nedostalo té přirozené odměny - vidět úspěch. Naše úkony lásky a oddanosti jsou ve své hodnotě naprosto nezávislé na výsledku. Velmi často je to cvičba v pokoře, a když v pokoře pokročíme, je to úspěch nad jiné větší! Kde začíná pokora, tam začíná duchovní vzrůst. My jsme povinni skrze všecko růst! V lásce! Ostatní jest věcí Boží!