Mučivé překvapení

K nejhroznějším zážitkům na věčnosti patří nesporně poznání: "Mýlil jsem se! Promarnil jsem život!"

Sláva a požitek a rozkoš zjeví se tam jako šklebivé nic. Mučivé překvapení - poznat: Vše jsem obětoval, miloval a sloužil tomu, co se rozplynulo jako bublina. A za toto "nic" vzdal jsem se toho, jenž je Všecko ve všem - Boha. A nejen to: za to, co je "nic", uvalil jsem na sebe trest Boží spravedlnosti! Uvaž dobře, jaké hodnoty hledáš - miluješ!