Ježíš vše - ve všem!

Otec nebeský chce, aby nám Ježíš byl vše, abychom skrze něho měli všecko.

V něm je nám Bůh viditelný. Ježíšova viditelnost - lidská přirozenost je nástrojem spásy a milosti. Vše skrze ni. - Šťastná duše, která umí Krista všude vidět, všude se s Kristem setkávat. Sv. Patrik se modlí: "Kristus se mnou, Kristus přede mnou, za mnou, ve mně, pode mnou, nade mnou, po pravici, po levici, na přídi lodi, na zádi, se mnou se plaví.

Kristus v srdci každého, kdo na mne myslí, v ústech každého, kdo ke mně mluví, v oku, jež na mne hledí, v uchu, jež mne slyší ... "

Co vážnosti, posvátnosti a vědomí odpovědnosti vnáší táto myšlenka, toto štěstí, všude s setkávat s pohledem Kristovým, Jeho láskou, pomocí ... Co vše dává vědomí: "Je tu se mnou a při mně můj milý Spasitel!" On ovšem nejen pozoruje a pomáhá, On i váží hodnotu našich skutků a bude je soudit.

Šťastný a svatý musí to být život, který je odpovědí na tuto pravdu: Kristus (jako Bůh) je všude!