V Ježíši Kristu

Známe tu jiskru Ducha Svatého, to heslo apoštola národů, které přichází v jeho listech v obměnách přes 160 krát. Ono tlumočí tajemství apoštolovy lásky ke Kristu, obětavosti, apoštolátu!

Kristus na výšinách naší bytosti! Vládne, rozhoduje! Když něco konám, dávám, mluvím, má to být jako od Krista, takové, aby to Kristus mohl přijmout za své a schválit. Všeh od vnějšího světa přijímat jako procházející rukama Krista Pána. A nejvíc bdělosti: svému smýšlení, vzpomínkám, plánům. "To smýšlení mějte, jaké měl Ježíš Kristus", píše apoštol Filipanům. To pak umožňuje, abychom mohli říci: Kristus žije ve mne! - Může být co radostnějšího? Lze volat po něčem toužebněji než: Ježíši, žij ve mně?" ...