A ještě o té nejkrásnější!


Pokora a úcta před Bohem, před Boží svatostí, velikostí, proto se ničím nehonosíme před Boží moudrostí, proto vše přijímáme od Boží spravedlnosti, proto vše trpělivě neseme v Boží přítomnosti, proto se chováme skromně. Pokora je následování Krista Pána. Pokora je dokonalý způsob, jak se dát Kristu Pánu.

Škoda, že se díváme na pokoru tak negativně - a ona je zatím mocný, tvůrčí positivní výkon. Stačí v těch různých situacích vzpomenout: Nyní se dej Kristu Pánu! Nezapomeň, že On se ti dal ve chlévě, na kříži a ve svátosti!