Svatý Josef

Po Panně Marii Kristu Pánu nejblíže. Muž spravedlivý a čistý, srdce dobrého!

Utrpení má mnoho pramenů. Jedním z nich je nebezpečí ztráty bytosti milovaných. Josef miloval Marii. Mocná to byla láska - poněvadž byla čistá! A nyní když Josef vidí, že Maria je v požehnaném stavu, neví si rady.

A nutné a nejlepší považuje - tajně Marii propustit. Tak svatou, čistou, milující ... !

Život Ježíšův je ohrožen. Útěk do Egypta! Co hrůz: v noci, do ciziny, v patách Herodes! Vrací se, ale slyší, že v Judsku vládne Archelaus - nová hrůza, proto jde do Galileje. -

A pak ztráta dvanáctiletého Ježíše. Zdaž který světec přímo pro Boha a z lásky k Bohu takové hrůzy prožíval? Jak je tedy svatý Josef jistě mocný u Ježíše, když ho vzýváme v podobných úzkostech a bolestech! To je onen Spravedlivý, který kvete jako palma. Co plodů má ten strom pro každého!

Josefe nejmocnější, oroduj za nás!