Postní doba ...

znamená hluboký, co možná trvalý pohled na trpícího Spasitele. Ten pohled nás posílá do našeho nitra, kde se odehrávají dějství spásy.

Půst - doba vnitřnění a zamyšlení se nad sebou. Vrať se do nitra, tam tě čeká Bůh, tam chce s tebou jednat. Nesmíš se nechat strhnout tempem života. Musíš umět uprostřed všech událostí a změn pevně stát!

Půst znamená něco opustit: nejprve sebe, sobectví, osvobodit se od zbytečností, zjednodušit život, vzdát se tužeb po nadměrném komfortu, zábavě a požitku. Nepotřebovat ničeho jest božské a potřebovat co nejméně - je nejbližší božskému.

Čím víc cárů, zbytečností máš, tím hůř se ti chodí, žije. Měj všechnu odvahu osvobodit se! Musíš s Kristem umřít, abys měl podíl na slávě Jeho vzkříšení. Nezemře-li zrno, jež padlo v zemi, zůstane samo.