Utrpení

Kristus nepřišel odstranit, nýbrž posvětit svými bolestmi a smrtí. Umožnil, aby nám utrpení bylo očistou, lékem, posvěcením, zásluhou, abychom se jí přiblížili a podobali Jemu, jediné Kráse! Ukřižovaný - to je nejvlastnější portrét Krista Pána. Utrpení, správně pochopené, může být zušlechtěním charakteru, školou pokory a všech ctností, zvláště pak je učitelkou modlitby a důvěry v Boha, která je nejvyšší oslavou Boha, poněvadž věří v Boží moc a dobrotu.

Blahoslavení plačící, ti, kteří umějí chápat utrpení ve spojení s životem duše, věčností. Velikán, kdo umí utrpení přijmout od Boha s podobnou láskou, s jakou je Bůh dopouští. Každý kříž ověnčit květy a láskou zkrášlený podat Bohu jako nejcennější hold Jeho Majestátu.

"Jaký je to kříž - nemít žádný kříž!" říkal svatý Grignon z Montfortu. Tvrdá řeč jako diamant, ale i cenná jako diamant. Bůh nám dává kříž jen proto, že nám s ním dává sebe, svou lásku. Jak si můžeš stěžovat na utrpení, když uvážíš, že Boží Syn umřel na kříži a že Jeho Neposkvrněná Matka je sedmibolestná?