Život jako modlitba, modlitba jako život

Tto je nejsprávnější směr našeho snažení, života. Hledat a utužovat kontakt s Bohem, hledat, jak bychom lépe sloužili a zasloužili si Božího zalíbení. Sloužit v pokoře a v lásce - to je život modlitby. Vše, co se děje, umět umístit Boha v tom a tam Bohu sloužit, a to ve všem a vždy bez známky netrpělivosti nebo domýšlivosti. Ty dvě věci přece neobstojí v Bohu, v němž žijeme a trváme a jsme, do něhož i svou vůli vnášíme a umísťujeme vše, co se s námi a vůkol nás děje. Tak se stane modlitba pozorováním, nasloucháním Boha, ale též čerpáním pomocí Boží. Tak duše zdomácní v Bohu, zamiluje se v Boha.

I řekl Ježíš: "Já a Otec jsme jedno ... Musím být v tom, co jest mého Otce ... Můj Otec, který přebývá ve mně, činí skutky ...