Jako andělé Strážní

Jsou nám posláni na ochranu, ale stále patří na tvář Otce v nebesích. Proto z nich září nesmírná krása - smrtelným očím ovšem neviditelná, proto mají takovou moc, proto jsou stále blaženi, i když člověk nedbá jejich vnuknutí.

Jaká to moc spojení s Bohem, patřit na Boha pohledem víry, s Ním být spojen mocí lásky, vše o Něho očekávat silou Božské naděje. Odtud též onen klid pravých služebníků Božích. Učiní vše, co učinit mohou, a pak se netrápí, i když se dílo nezdařilo. Vědí, že budou odpovídat pouze z toho, kolik obětavosti, lásky, vložili do svého díla. "Jiný je, kdo dává vzrůst!" Nuže, netrap se!